poniedziałek, 26 maja 2014

Idea

Saloon Rebels, to projekt postrzegający sztukę i kulturę przede wszystkim ze społecznego i socjologicznego punktu widzenia. Ani artyści, ani dzieło nie powinni być odizolowani od środowiska społecznego. Dzieło sztuki ma kształtować, doświadczać, wzbudzać emocje oraz uczucia. 

Pragnę by przyszedł do nas odbiorca, który zechce otworzyć się na dzieła i posunąć dużo dalej poza samym obejrzeniem wystawy. Taki, który nie zawaha się i skieruje swoje zainteresowanie ku celowości działań twórczych. I tu pojawia się próba budowania niestandardowych związków w standardowej przestrzeni, pomiędzy artystą a widzem. 

Poszukujemy nowej publiczności, która się otworzy i pokaże, że sztuka jest dla ludzi, a nie wyłącznie dla jej wykonawców i wąskiego grona specjalistów. Z kolei artyści ci egzystują poza kręgiem twórców, których dzieła doceniane są w uznanych galeriach czy na aukcjach.


Saloon Rebels is a project looking at art and culture mostly from social and sociological point of view. Neither artists nor the piece of art should be isolated from the social environment. A work of art is supposed to teach, experience, evoke emotions and feelings.

I wish to see an audience who would be willing to open themselves to art and go one step further than just watch the exhibition. The audience who will not hesitate to turn themselves to try to understand the purpose and sense of artistic activities. This is where we try to establish non-standard relationships, between the artist and the audience, in a standard space.


We are looking for new audience, who would open up to art and show that art is for everyone, and not only for its creators and a small circle of specialist and critics. Those art creators exist outside the circle of artists, whose works are widely appreciated in recognized galleries and on auctions.        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz